Universitetsadjunkt i juridik


Arbetsgivare: Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Arbetsort: Östersund
Publiceringdatum: 2018-06-26

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Fakulteten för humanvetenskap

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik har verksamhet på Campus Sundsvall och Campus Östersund. Verksamheten inkluderar forskning och utbildning i ämnena företagsekonomi, juridik och nationalekonomi samt utbildning i statistik.Ämnet juridik ansvarar för undervisningen inom Förvaltningsjuridiska programmet samt för kurser inom bland annat Ekonomprogrammet, Samhällsvetarprogrammet och Personalvetenskapliga programmet.

Därutöver erbjuder ämnet vissa fristående kurser.

Arbetsuppgifter: Arbetet består i huvudsak av undervisning på grundnivå. Utöver undervisning ingår handledning av studenter, kursutveckling, kursansvar och att delta i utvecklandet av utbildningsprogram. Den sökande förväntas även delta i ämnets pedagogiska utvecklingsarbete inom ramen för anställningen. Kompetensutveckling och administration sker inom ramen för anställningen enligt gällande arbetstidsavtal och lokala riktlinjer. Arbetet kräver vissa resor mellan campusorterna Östersund och Sundsvall.

Behörighet: Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen från högskoleutbildning eller har motsvarande kompetens inom det ämnesområde anställningen avser. (miun.se/anstallningsordning).

För behörighet som universitetsadjunkt i juridik vid Mittuniversitet krävs högskoleexamen inom juridik/rättsvetenskap om minst 270 högskolepoäng, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, och visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder: De sökande ska bedömas utifrån pedagogisk skicklighet, samt övriga ovannämnda behörighetskrav. Undervisningen är dels inriktad mot introduktionskurser i juridik, dels inriktad mot kurser inom det offentligrättsliga området varför erfarenhet av juridiskt arbete inom offentlig rätt är meriterande.

Personliga förmågor: Vi ser att du är en person som har god förmåga att ta egna initiativ och att arbeta självständigt. Andra egenskaper som vi lägger vikt vid är att du är resultatinriktad, kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Upplysningar: Information om anställningen lämnas av avdelningschef Saman Rashid, saman.rashid@miun.se, 010-142 85 50, ämnesföreträdare Eivind Torp, eivind.torp@miun.se, 010-142 81 06 eller studierektor Rikard Karlsson, rikard.karlsson@miun.se, 010 142 81 79.

Anställning: Tills vidare. Heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Stationeringsort: Östersund

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Handläggning: Beredningen av anställningen följer de former som fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller för Mittuniversitetet.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, intyg över pedagogisk erfarenhet, pedagogisk skicklighet, referenser och en redogörelse av tidigare verksamhet och pedagogiskt arbete som är av betydelse för anställningen samt personligt brev.

Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2018-08-24.

Välkommen med din ansökan via miun.se/jobb!Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Arbetslivserfarenhet

Universitets- och högskoleadjunkt: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Individuell lönesättning

Om anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse
tillsvidareanställning
Lars P Nilsson SACO, Telefonnummer: 010-142 88 32
Per Bergman, Fackförbundet ST, Telefonnummer: 010-142 83 71
Holmgatan 10
Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik
Holmgatan 10
83125 Östersund
Ange referens MIUN 2018/1181


Escape Room Stockholm