Universitetsadjunkt i vårdvetenskap


Arbetsgivare: Högskolan Väst
Arbetsort:
Publiceringdatum: 2017-11-07

Samverkan är integrerad i Högskolan Västs utbildning och forskning och realiseras genom profilen Arbetsintegrerat lärande, AIL. Genom AIL bearbetas och förädlas kunskap i samverkan med omvärlden. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Forskarutbildningsrättigheterna i produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande ger uttryck för den vetenskapliga höjden i högskolans profil. Utöver högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer – produktionsteknik, AIL samt barn-och ungdomsvetenskap – bedrivs forskning också inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, en bred rekrytering och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 11 000 studenter och närmare 600 anställda.Högskolan Väst söker Universitetsadjunkt i vårdvetenskap

Vårdvetenskap studerar människan i relation till hälsa och ohälsa, aktiviteter för att främja hälsa, vårdande i samband med ohälsa samt frågor kring organisation, ledarskap och utbildning relaterat till vårdande.

Arbetsuppgifter:
Anställningen omfattar i första hand undervisning och handledning inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeprogrammet och fristående kurser vid Institutionen för hälsovetenskap. I anställningen ingår också att medverka i olika former av forskning och utvecklingsarbete. Därutöver ingår medverkan i högskolans verksamhet samt administrativa arbetsuppgifter.

Behörighetskrav:
- Magisterexamen inom vårdvetenskap eller närliggande ämnesområde.
- Visad pedagogisk skicklighet. Om högskolepedagogisk utbildning saknas kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde genomför utbildningen under anställningens två första år.

För denna anställning krävs dessutom:
- Sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeexamen eller motsvarande.
- Förmåga att undervisa på svenska.
- God samarbetsförmåga.

Bedömningsgrunder:
Särskild vikt fästes vid avlagd magisterexamen inom ämnesområdet för anställningen, graden av pedagogisk skicklighet samt förmågan att utveckla utbildningsverksamhet i samverkan med kollegor och det omgivande samhället.

Meriterande för anställningen är kompetens inom något/några av följande områden:
- akutsjukvård (gärna med erfarenhet av konceptutbildningar)
- patofysiologi
- anatomi och fysiologi
- instruktör i hjärt- lungräddning
- informations- och kommunikationsteknologi

Meriterande är också:
- väl vitsordad undervisningserfarenhet inom högre utbildning
- att ha sökt medel för och publicerat forskning
- att ingå i nationella och internationella forskningsnätverk
- erfarenhet av att integrera teori och praktik
- erfarenhet att undervisa på engelska
- erfarenhet av handledning och skicklighet i forsknings- och utvecklingsarbete inom vårdverksamheter

Övrigt:
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med provföreläsningar, intervjuer och referenstagning.

Anställningen är en tillsvidareanställning.

De underlag som inte kan skickas digital ska märkas med referensnummer R 2017/232 och skickas till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Sista ansökningsdag är 2017-11-26

Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.


Arbetslivserfarenhet

Universitets- och högskoleadjunkt: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Månadslön

Om anställningsvillkor

100. Tillträde: Enligt överenskommelse
tillsvidareanställning
Marita Eriksson, avdelningschef, Telefonnummer: 0520-22 39 58
Berit Forsman, SACO, Telefonnummer: 0520-22 38 36
Maria MacDonald, OFR, Telefonnummer: 0520-22 32 42
Gustava Melins gata 2
Högskolan Väst
Gustava Melins gata 2
46186 Trollhättan
Ange referens 2017/232


Escape Room Stockholm